Takasbank Sistemi

1 gönderi / 0 yeni
Ünal GÜRKAN
Takasbank Sistemi

Takasbank, kuruluş amacı itibari ile Borsa İstanbul bünyesindeki alım satım işlemlerini sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruludur. 

Takasbank’ın sağladığı en önemli avantajlardan birisi de etkin bir merkezi teminat ve risk yönetim sistemi geliştirmiş olmasıdır. Teminat yönetimi hususunda yatırımcıların kötü sürprizlerle karşılaşmaması adına piyasada alıcı ve satıcı arasındaki kurumdur. Takasbank tezgah üstü piyasalarda, yatırımcıların alım satıma konu olan değerin teslimi ve ödemesine dair riski minimum düzeye indirmektedir ve yatırımcıların alım satım işlemlerinde garantör niteliğindedir. Bu da takas yükümlülüklerinin güvenli bir şekilde ödenmesine olanak sağlar. Takasbank uygulamasına bağlı olarak, Türkiye’de Forex hesabı olan bir yatırımcı hesabındaki kapitali bir gün valörlü olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde takip edebilme imkanına sahiptir.

Takasbank’ın sağladığı bir diğer önemli avantaj da risk yönetimidir. Zorunlu olarak getirilen teminatlarla risk yönetimi gerçekleştirilirken Sermaye Piyasası Kurulunun Türkiye’de Forex piyasalarına ilişkin düzenlemelerinde de uygulayıcı olarak yer almaktadır. 

İstanbul Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı’nda 17. Maddesinde Takasbank, TCMB ile birlikte “sorumlu kuruluş” olarak belirlenmiştir. Özellikle yurt dışı borsalar ile Borsa İstanbul bünyesindeki piyasalar arasındaki bağlantının kurulmasını da sağlanmaktadır. 

G20 ülkelerinin tezgah üstü işlemler konusunda ortaya koyduğu taahhütlerin yerine getirilmesi kapsamında Türkiye'de, Forex piyasasının SPK tarafından denetime tabi olması ile SPK, Takasbank’ı “veri depolama” görevine istinaden, Kaldıraçlı alım satım bilgilerini merkezi olarak toplama, saklama ve yetkili aracı kurumların müşteri teminatlarını saklama hizmetini vermek üzere yetkilendirmiştir. Bu doğrultuda Türkiye Forex piyasası dünya ölçeğinde pozitif anlamda ayrışarak önemli bir rekabet avantajına sahip olmuştur.