Yaklaşan yatırım trendi sermaye ağırlıklı şirketler

Yaklaşan piyasa değişimi, sermaye ağırlıklı şirketlere odaklanıyor. Yaşanacak yapısal değişimler şirketlerin teknoloji ve tedarik zincirlerine daha fazla yatırım yapmasını gerektirecek.

Geçtiğimiz 20 yılda yatırım rejiminde sermaye açısından hafif iş modelleri ağır basıyordu ve yatırımcıların odak noktasında hızlı büyüyen şirketler vardı. Şimdilerde bu durum değişiyor ve sermaye ağırlıklı modeller ve değerinin altında işlem gördüğü düşünülen şirketler kısa vadeli kapasite baskıları ve uzun vadeli yapısal temalar bir araya gelirken ön plana çıkıyor.

Sermaye açısından zayıf şirketlerin dayanağı küreselleşme ve bilgi teknolojileriydi. Bunun nedeni yalnızca iş gücü çekmek değil makina ve ekipman gibi alanlarda sermaye yatırımları yapmaktı. Fikri mülkiyet ve gayri maddi varlıklar gelir büyümesini ve piyasa değerini tetikleyen unsurlar haline geldi.

Müşterileri ve tedarikçileri bir araya getiren “platform şirketler” bu sermaye açısından zayıf iş modelinin en doğru tanımlarından biri haline geldi. Geçmişte “değer” yatırımcıları tarafından tercih edilen güçlü sermayeye sahip şirketler ise güçlük içinde kaldı. Financial Times’ın haberine göre korona virüs pandemisine verilen politika yanıtları yatırım rejimini ve beraberinde de kurumsal sektörün iş modellerini değiştirme potansiyeline sahip.

Parasal politika şimdi tam istihdam ve kapsayıcılığı enflasyonun önünde tutuyor. Aynı zamanda parasal genişleme hedefleniyor. ABD’nin nominal gayrisafi yurtiçi hasılası bu yıl %10 yükseliş gösterirken, 1950’lerde ve 1960’larda görülen büyüme ve enflasyon ikilisini hayatımıza geri getirebilir. Sermaye açısından güçsüz şirketlerin yatırım eksikliği ise bu hızla yükselen talep büyümesi karşısında savunmasız kalacak.

Bunun sonucunda ise şirketler kapasitelerini yeniden inşa etmeye çalışırken yatırımlar artacak. Ancak bu kısa vadeli baskılar yalnızca güçlü sermaye şirketlerine yönelik uzun vadeli rejim değişimini hızlandıracak. Güçlü sermayeye sahip şirketlere yönelen yatırım trendini tetikleyen dört yapısal tema bulunuyor. Bunlardan birincisi üretimin yerelleşmesi, yani tüketimin bulunduğu ülkelere geri dönmesi.

İkincisi yatırımların bilgiden altyapıya dönmesi. Üçüncüsü iklim geçişi teknolojilerinin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç ve son olarak jeopolitik liderliği güvence altına alacak teknolojilere yatırım. Tüm bunlar yatırımların fikirlerden ziyade somut alanlara yönelmesini gerektiriyor. Üretimin tüketicilerinin bulunduğu ülkelere dönmesi bağımsızlık ve dirence yapılan bir yatırım.

uzun ve zayıf tedarik zincirlerinin güçsüzlüğü ise hem finansal kriz hem de korona virüs pandemisi süreçlerinde açığa çıktı. Tüm dünyada hükümetler giderek artan bir şekilde siber güvenlik, biyogüvenlik, finansal güvenlik ve ulusal güvenliği sağlamak için tedarik zinciri güvenliğine odaklanıyor. Bazı şirketler şimdiden potansiyel kazançların farkına vardı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, hızlı büyümeyi güvence altına alma ve araçlarının tedarikçilerinin kataloglarında kopyalanmasını zorlaştırmak için kendini “absürd bir şekilde dikey olarak entegre” olarak tanımladı. Benzer bir şekilde Amazon da uçtan uca iş modelini kontrol altına almak için yatırım yaptı ve kendi web servisini ve hava kargosu şirketini kurdu.

Bilgi değil altyapı yatırımı yapmak hükümetler, şirketler ve yatırımcılar için giderek popülerlik kazanan bir tema. Global Infrastructure Hub küresel altyapının gelecek 20 yılda demografinin hızına yetişebilmek için 94 trilyon dolar yatırım gerektirdiğini tahmin ediyor. On yıllar süren ihmalin ardınan bu yatırımlar emtialara ve güçlü sermaye sahibi şirketlere yönelik talebi artıracak.

Aynı zamanda iklim geçişi teknolojileri de birçok alanda yatırım gerektirecek. Ulaşımda elektrikli araçların yaygınlaşması için de batarya ve hidrojen yakıt hücreleri teknolojilerinde hızlı ilerlemeler kaydedilmesi gerekiyor. Ancak ulaşım karbon emisyonlarının beşte birinden daha azını oluşturuyor. Bu nedenle inovasyonların tüm ekonomide gerçekleşmesine ihtiyaç var.

Bu kapsamda ise çelik üretiminden tarıma kadar birçok alanda altyapı yatırımlarına duyulan ihtiyaç dikkat çekiyor. Jeopolitik liderlik yarışı da yatırımcı davranışlarını değiştirecek. Askeri ve endüstriyel yatırımlar teknolojik inovasyon ve ABD’nin ekonomik büyümesi için 1960’larda oldukça merkezi bir konumdaydı.

Bugün Çin’in askeri programları jeopolitik liderliği sağlamak için gerekli teknolojik ilerlemeleri kaydetmeyi hedefliyor. Pekin’in hedefleri uçak motorlarında ve yarı iletken çiplerdeki teknoloji uçurumlarını kapatmak ve kuantum bilişim alanında liderliği ele geçirmek.

ABD Çin’le aynı hızda ilerlemek istiyorsa, sermayeyi bu alanlara yönlendirmesi gerekecek. Sermaye ağırlıklı iş modellerine yönelim, ilk aşamada geçtiğimiz 20 yılda sermaye çekmeyi başaramamış sektörlerden başlayacak. Üretimin ülkelere dönmesi ve artan altyapı yatırımları da bu şirketlere fayda sağlayacak.