Merkez Bankası kripto para ödemelerine yasak getirdi

Küresel ekonominin yeni gündemi olan kripto paralarla ilgili Merkez Bankası stratejik bir karar aldı. Bu ay sonunda yürürlüğe girecek olan karar Resmi Gazete’de yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemelerde kripto para kullanılmasını yasaklayan yönetmelik yayımladı. Yeni düzenleme bugünkü Resmi Gazete’de “Ödemelerde Kripto Varlık Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” başlığıyla yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğin amacı şöyle özetlendi:

“Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

DOĞRUDAN VE DOLAYLI KULLANILAMAYACAK

4/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18’inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmelik ile kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması yasaklandı.

KRİPTO PARA İLE ALIŞVERİŞ YAPILAMAYACAK

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması şartı getirilen yönetmeliğin detayları şöyle:

“Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.
Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.”

Bu konuda faaliyet gösteren kurumların gerekli düzenlemeleri yapması için ay sonuna kadar süre tanındı. Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girecek.