McKinsey: Dünyadaki bankaların yarısından fazlası ekonomi küçülürse hayatta kalamaz

Danışmanlık şirketi McKinsey'nin yaptığı bir anketin sonuçlarına göre dünyadaki bankaların yarısından fazlası ekonominin küçülmesi durumunda hayatta kalmak için çok zayıf

Danışmanlık şirketi McKinsey & Co. tarafından gerçekleştrilen bir anketin sonuçlarına göre dünyadaki tüm bankalarının yarısından fazlası, ekonominin küçülmesi durumunda hayatta kalabilmek için çok zayıf.

McKinsey tarafından Pazartesi günü yayınlanan sektör değerlendirmesinde, tüm dünyadaki bankaların çoğunluğunun, öz sermaye karlılıklarının maliyetlere ayak uyduramaması nedeniyle ekonomik olarak varlığını sürdürebilir seviyede olmayabileceği belirtildi. Bu durum şirketleri, potansiyel bir yavaşlama öncesinde teknoloji geliştirme, faaliyetlerini havale etme ve birleşmeler yoluyla büyümeye zorladı.

McKinsey'de kıdemli partner Kausik Rajgopal, bir mülakatta “Ekonomik döngünün sonunda olduğumuza ve bankaların çok iyi durumda olmadıklarından dolayı cesur adımlar atması gerektiğine inanıyoruz. Döngünün son evresinde hiç kimse rehavete kapılmayı göze alamaz.” dedi.

Küresel finans krizinden bu yana geçen on yılda finansal hizmet sektörü bir dizi inovasyon yaşadı. Sektöre fintech startuplarından Apple Inc. ve Alphabet Inc.'in Google'ı gibi devlere kadar birçok yeni oyuncu dahil oldu.

McKinsey'nin elde ettiği verilere göre bankalar bilgi teknolojisi bütçelerinin yüzde 35'ini inovasyona ayırırken, fintech şirketleri yüzde 70'inden fazlasını ayırıyor. Düzenlemelerin sektöre girişi kolaylaştırdığı da düşünüldüğünde ortam yeni şirketlerin bankalardan pay alması için giderek daha elverişli bir hale geliyor.

Raporda ABD'de Amazon.com Inc. ve Çin'de Ping An örneği verilerek teknoloji şirketlerinin finansal hizmet müşterilerini ele geçirdiği ve dahası, yeni oyuncuların kredi kartları gibi bankaların en fazla getiri sağladığı alanlara yöneldiği belirtildi.