Küresel daralma Mart ayında başladı

Dünya tarihinde görülmemiş bir kilitlenme yaşayan ekonomide başlayan daralmanın nerede duracağı tam olarak kestirilemiyor

Global ekonomi daralıyor, verilere göre global ekonomide resesyon Mart'ta başladı. Bloomberg Economics'in global büyüme izleme veri seti, Global ekonominin hali hazırda daralmakta olduğunu ve finansal krizin ilk günlerinden daha hızlı ivme kaybettiğini gösterdi.

Mart ayı izleme verileri global ekonominin, Şubat ayında öngörülen % 0.1'den ve yılbaşında öngörülen % 4.2 oranında büyümeye göre yıllık % 0.5 oranında daralma yolunda olduğunu gösteriyor. Mart ve Nisan aylarındaki tecrit uygulamaları, Mart'taki gerilemenin de en kötü olmayacağı şeklinde yorumlandı.