Fitch: Türk bankalarının faiz nakit akışı varlık kalitesi baskısını gösteriyor

Fitch Ratings, Türk bankalarının 2019 9 aydaki faiz gelirlerinin birikmiş, tahakkuk etmiş faizlerinden yüzde 10 civarında daha düşük olduğuna işaret ederek, bunun varlık kalitesi baskısının bir işareti olduğunu ifade etti.

"Faiz rakamları 2018 ve 2019 ilk 3 ayda iyileşme gösterse de, varlık kalitesi baskısınının Türk bankalarının 2020 yılı performansları üzerinde etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yapan Fitch, tahakkuk etmiş faize göre faiz nakit akışının geride kalmasının sorunlu kredi olarak sınıflanmış kredilerde aksamış veya ertelenmiş ödemelerin sonucu olduğunu vurguladı. 

"Faiz nakit akışının tahakkuk etmiş faize oranında düşüş sorunlu kredi oranında bir artışın aynası" tanımını yapan Fitch, bununla birlikte kredilerin faiz ödemelerinde gecikmelere göre hemen yeniden sınıflanamadığını, Faiz raysonun kredi nosyonunun haifi şekilde önünde hareket etme eğiliminde olduğunu da belirtti.