ECB üyelerinin genişleyici para politikası duruşu sürdü

ECB üyeleri genişlemeci, destekleyici duruşun uzun süre devam etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardılar

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin 25 Temmuz'da yaptığı toplantının bugün yayınlanan tutanakları, üyelerin genişlemeci, destekleyici duruyun uzun bir süre devam etmesi gerektiği konusunda görüşbirliğini vardıklarını gösterdi.

Tutanaklara göre ECB üyeleri, büyümenin zayıf göründüğü ortamda bir teşvik paketinin ortaya konmasının gerekli olacağını öngörürken, paketin yeni varlık alımları ve faiz indirimi içermesinin mümkün olduğunu dile getirdiler.

Üyele ayrıca, politika faizleri patikası konusunda ileri dönük yönlendirmenin daha da güçlendirilmesinin yollarının araştırılmasının değerli olduğunu ifade ettiler.