Draghi: Euro Bölgesi ekonomisi için ufukta toparlanma işareti yok

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin bir toparlanmaya dair herhangi bir ikna edici işaret göstermediğini ifade etti

Avrupa Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi'nde konuşan Draghi, "Euro Bölgesi büyüme ivmesi bizim öngördüğümüzden daha fazla yavaşladı. Bu yavaşlama esas olarak uluslararası ticaretteki zayıflıktan kaynaklı. Görünüm ve karşı karşıya olduğumuz belirsizlikler dikkete alındığında para politikasının uzun bir süre için genişlemeci, destekleyici olmaya devam etmesi gerekli" dedi.

ECB'nin enflasyon görünümü gerektirdiği takdirde tüm enstrümanlarında ayarlamaya gitmek için hazır olmayı devam ettirdiğini belirten Draghi, imalat sektöründe zayıflık ne kadar uzun sürer ise ekonominin diğer sektörlerinin bu yavaşlamadan etkilenmeleri riskinin o kadar büyük olduğunu vurguladı. "İmalat sektöründe yeni ihracat siparişleri gibi son veriler ve ileri dönük göstergeler yakın gelecekte büyümede bir toparlanma olacağına dair ikna edici işaretler göstermiyorlar" değerlendirmesini yapan Draghi, "çekirdek enflasyonun da cansız olmaya devam ettiği ortamda güçlü para politikası yanıtı zaruriydi" ifadelerini kullandı.

Yönetim Konseyi'nin politika faizlerinde bir artırıma başlamadan önce enflasyon hedefine yaklaşma sürecinin yeterince olgunlaştığından emin olmak istdiğini belirten Draghi, Konsey'in ortaya koyduğu güçlendirilmiş yönlendirmenin, kısa-orta vadede faizlerin izlemesi beklenen patika konusunda belirsizliğin azaltılmasına yardım ettiğini vurguladı.