IMF, küresel ekonomiye yönelik tahminlerinde keskin revizyona gitti

Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık krizinin yarattığı ekonomik etkilerin bugüne kadar hiçbir ekonomik krize benzemeyen bir kriz ortaya çıkardığına işaret eden IMF, global ekonomi için tahminlerinde keskin aşağı yönlü revizyona gitti.

IMF'in '2020 yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı.

2019 raporunda global ekonominin 2020'de yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin eden ve Ocak 2020'de yayınladığı raporda bu tahmini yüzde 3,3 olarak revize eden IMF, bugün yayınladığı "2020 Dünya Ekonomik Görünümü" raporunda ise global ekonominin 2020'de yüzde 3,0 daralacağı tahmininde bulundu.

Raporda, "Temel senaryomuzda salgının 2020'nin ikinci yarısında azalacağını ve yayılmayı önleme tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını öngörüyoruz" değerlendirmesini yapan IMF, global büyüme tahminlerine yönelik aşırı belirsizlik olduğunu belirtti.

"Korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ekonomik aktivite üzerinde kısa vadede baskı yaratmış olabilir, ancak bunları insan sağlığı ve ekonomik düzen için uzun vadeli yatırım olarak görmek gerekli" ifadelerini kullanan IMF, 2021 yılında ise global büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 5,8 seviyesine çıkardı.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath da raporun ön sözünde yaptığı değerlendirmede, "En son yayıınlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporundan bu yana dünyada dramatik değişmler oldu. Bu kriz önceki hiçbir krize benzemiyor. Global ekonomiye ilişkin yaptığımız tahminler salgının izleyeceği patikaya ve yayılmasını önlemeye yönelik tedbidrlerin etkisine ilişkin cari düşüncelerimizi yansıtıyor. Bu yıl global ekonomininin Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu yaşaması büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

IMF raporunda salgının etkilerinin üstesinden gelmek için güçlü ve çok uluslu işbirliğinin zaruri olduğunu belirtilirken, "Ülkelerin virüsün yayılmasının yavaşlatılması, aşı ve tedavi geliştirilmesi alanlarında birlikte çalışmaları gerekli. Virüse tıbbı çözüm bulunana kadar, hiçbir ülke salgına karşı güvende değil" denildi.

IMF raporunda, gelişmiş ekonomilerin 2020 yılında yüzde 6,1 daralacağı tahmin edilirken, ABD için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,0'dan yüzde -5,9'a indirdi. Euro Bölgesi için yüzde 1,3 olan büyüme tahminini yüzde 7,5 daralma olarak değiştiren IMF, Alman ekonomisinin yüzde 7,0, Fransa ekonomisinin yüzde 7,2 ve İtalya ekonomisinin yüzde 9,1 daralacağı tahmininde bulundu.

Japonya'da GSYH'nın 2020 yılında yüzde 5,2 küçüleceğini öngören IMF, İngiltere ekonomisinde ise küçülmenin yüzde 6,5 olacağı beklentisini ortaya koydu.

Gelişmekte olan piyasaların ve kalkınmakta olan ekonomilerin ise 2020 yılında sadece yüzde 1,0 daralacaklarını tahmin eden IMF, Çin ekonomisi için yüzde 6,0 olan büyüme tahminini yüzde 1,2'ye, Hindistan için yüzde 5,8 olan büyüme beklentisini ise yüzde 1,9'a düşürdü.

Yılın ikinci yarısında korona virüs salgınının kontrol altına alınacağı ve toparlanmanın şartlarının oluşturulacağı senaryosu temel alınırak 2021 tahminlerini de revize eden IMF, global ekonomi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e çıkardı.

Gelişmiş ekonomiler için 2021 büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 4,5'e yükselten IMF, gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminini de yüzde 4,6'dan yüzde 6,6'ya revize etti.